Flukthette SR77-3 brann/kjemi med veske

Sundström SR 77-3 flukthette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette for egenredning i tilfelle brann eller ulykke med kjemisk utslipp.
Varemerke: Sundström
Artikkelnr: SR 77-3
Tilgjengelighet: På weblager
2.899,00 kr
4.827,00 kr
2.899,00 kr
Førstemann til mølla! Kun 10 igjen på weblager
Delsum: 2.899,00 kr
 • Fjordsupply.no

Sundström SR 77-3 flukthette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette for egenredning i tilfelle brann eller ulykke med kjemisk utslipp.

Hetten er basert på en Sundström halvmaske i silikon, som er montert i en hette laget av tungt antennelig materiale. Hettene er vakuumpakket i aluminiumsposer.

Hetten er enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering. Hetten passer de fleste voksne og tenåringer.

Hetten er utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3, og gir korttids beskyttelse mot karbonmonoksid og andre giftige gasser og partikler som kan bli frigjort i en brann eller en ulykke med kjemisk utslipp: A1, organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt over +65 °C. B1, uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. E1, syregasser og damper, slik som svoveldioksid og hydrogenfluorid. K1, ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin.

  NB! Flukthette skal kun brukes til redningsformål, ikke som utstyr for utførelse av bestemte arbeidsoppgaver.

  • Filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette.
  • Utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3.
  • Vakuumpakket i en aluminiumspose, og er tilgjengelig for både stasjonær og mobil bruk i en pose som kan festes i beltet.
  • Den holdbare vakuumpakkede aluminiumsposen gir problemfri bruk i 10 år uten behov for service eller vedlikehold.
  • Enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering.
  CE:
  EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008.
  Flukthette SR77-3 brann/kjemi med veske

  Flukthette SR77-3 brann/kjemi med veske

  4.827,00 kr 2.899,00 kr

  Flukthette SR77-3 brann/kjemi med veske

  4.827,00 kr 2.899,00 kr

  Anbefalt til deg